Archives

5.1 Penutup

Kesimpulannya, kata simile mempunyai kepentingannya dalam kajian linguistik. Walau bagaimanapun dalam karya  Sulalatus Salatin Bab 1 ini tidak terdapat perkataan simile yang lain iaitu ‘bak’, ‘umpama’, dan ‘laksana’ yang dapat pengkaji ketengahkan. Hanya perkataan ‘seperti’ sahaja yang diperoleh melalui perisian Antcon ini.

Advertisements